top of page
Onada tallada_H.png

AVÍS LEGAL

 

I. INFORMACIÓ GENERAL

​La titularitat d'aquest lloc web, www.posidoniafest.cat, (en endavant, lloc web) l'ostenta: NOCTURNA PRODUCCIONS, S.L, el representant i dades de contacte: cmoreno@microscopi.cat, en endavant POSIDÒNIA FEST.


II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les condicions: El lloc web

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (en endavant, Condicions) és regular l'accés i la utilització del Lloc Web. A l'efecte de les presents Condicions s'entendrà com a lloc web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).

 

POSIDÒNIA FEST es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment POSIDÒNIA FEST pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el Lloc Web o l'accés als mateixos.

L'accés al Lloc Web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari.

 

La utilització d'algun dels continguts o serveis del lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'usuari.

 

L'Usuari

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'Usuari, per la que s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

El fet d'accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre POSIDÒNIA FESTi l'Usuari.

 

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web no es dirigeix a menors d'edat. POSIDÒNIA FEST declina qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

 

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. POSIDÒNIA FEST no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s'ha d'assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint POSIDÒNIA FEST responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.


III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

POSIDÒNIA FEST no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels Continguts o Serveis. POSIDÒNIA FEST farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no fos cas interromput o que estigui lliure d'error.

 

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest lloc web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas POSIDÒNIA FEST serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

 

POSIDÒNIA FEST tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

 

​IV. POLÍTICA D'ENLLAÇOS


S'informa que el lloc web de POSIDÒNIA FEST posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç com, entre d'altres, links, banners, botons, directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

 

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.

 

POSIDÒNIA FEST no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

 

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

 

POSIDÒNIA FEST en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

 

POSIDÒNIA FEST no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per POSIDÒNIA FEST i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

 

L'usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al lloc web de POSIDÒNIA FEST haurà de saber que:

 

No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del lloc web sense autorització expressa de POSIDÒNIA FEST.

 

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de POSIDÒNIA FEST, ni sobre els Continguts i / o Serveis d'aquest.

 

A excepció de l'hipervincle, el lloc web en què s'estableixi dit hipervincle no contindrà cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de POSIDÒNIA FEST.

 

L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre POSIDÒNIA FEST i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de POSIDÒNIA FEST dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

 

V. COMPRA D'ENTRADES

 

La compra d'entrades a la web de POSIDÒNIA FEST és una redirecció al portal web https://www.entradesculturamataro.cat/ , gestionat per l'Ajuntament de Mataró.

 

Les condicions d'ús i de compra són les pròpies que defineix la pròpia web:

 

 

  • No s'admeten devolucions ni canvis d'entrades, només en el cas que es produeixi la suspensió o anul·lació de l'espectacle o representació, o que aquesta devolució o canvi estigui justificada per errors o incidències de caràcter tècnic o operatiu. En cas de suspensions d'espectacles, l’organització es compromet a la devolució del seu import.
     

  • És responsabilitat del comprador la conservació de l'entrada en les condicions adequades. No es realitzarà duplicats d'entrada per pèrdua, deteriorament o robatori.

     

  • L'organització no garanteix l'autenticitat de l'entrada si no ha estat adquirida als punts oficials de venda o per mecanismes telemàtics que gestiona la pròpia organització.

 


VI. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

POSIDÒNIA FEST és titular o cessionari autoritzat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, textos, marques o logotips, etc.).

 

Son, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

 

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de POSIDÒNIA FEST.

 

En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a POSIDÒNIA FEST a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i condicions generals d'ús.


VII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

POSIDÒNIA FEST es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

 

La relació entre l'Usuari i POSIDÒNIA FEST es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Data Posid24.png
PF24-logo.png
bottom of page